Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulkulturellaarv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Rolf Svensson. Övregatan 169, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller till styrelsemedlem Marina Sander Övregatan 173 email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comtisdag 28 november 2017

Borstahusens hamnplan stoppades i fullmäktige

20171128
 
Borstahusens hamnplan stoppades i fullmäktige

Ja blev nej när den nya detaljplanen för en utbyggd hamn i Borstahusen skulle klubbas i kommunfullmäktige. Den styrande treklövern blev överkörd av Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.

I kommunstyrelsen stod en klar majoritet (L, M,MP, S) bakom planer som gör det möjligt att bygga ut hamnen från 280 till 445 båtplatser. Därmed återstod mest ett formellt beslut när kommunfullmäktige på måndagskvällen skulle klubba den nya detaljplanen.

Men SD ville annat:

– Förslaget känns gammalmodigt och vittnar om en generation politiker som tror att att båtlivet ser ut som på 80-talet, deklarerade kommunalrådet Stefan Olsson (SD).

Han är övertygad om att det inte behövs fler båtplatser i kommunen, och menar att ett tillskott av 1 000 nya bostäder i Norra Borstahusen inte kräver fler platser i den närbelägna hamnen.

– Redan idag är Landskrona den kommun längs med Öresundskusten som erbjuder flest båtplatser till sina kommuninvånare, förklarade han.

I kommunstyrelsen deltog inte SD i beslutet, enligt Stefan Olsson på grund av att de inte tagit ställning internt.

Avslaget fick stöd av Socialdemokraterna.

– Vi har en längre tid varit tveksamma till detta, förklarade oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S).
 

Och menade att liggande förslag i slutändan får för stora konsekvenser på naturvärden och möjligheterna till rekreation i området.

– Ingreppet är för stort. Därför yrkar vi på avslag, summerade Jonas Esbjörnsson.

Liberalernas starke man Torkild Strandberg (L), ordförande i kommunstyrelsen, försökte rädda detaljplanen genom att begära ajournering.

Men även efter 20 minuters fika och överläggningar saknades majoritet för förslaget.

– Jag kan med viss sorg konstatera att det inte finns majoritet för att undersöka möjligheterna för att en gång bygga ut Borstahusens hamn, förklarade Torkild Strandberg.

– Jag beklagar det. Den process som idag ligger till grund för ett beslut är nog den mest gedigna som jag har iakttagit under de år som jag har varit verksam här, fortsatte han.

Och pekade på att det under resans gång har varit en bred politisk uppslutning för en utbyggd hamn, och att en enig stadsbyggnadsnämnd stod bakom utbyggnaden.

måndag 3 juli 2017

Presenttips från Byalaget gamla borstahusen

                                        Presenttips från Byalaget gamla borstahusen

vBorstahusen Minnenas strand

v Pris 100 krvVad vore livet utan Döve Frans sillasoppa

vPris 150 krvDubbelvikta kort med kuvert med tolv olika motiv bunt med 6 st 100 kr och 12 st 200 krvDet var bättre förr DVD skiva

vPris 50 kr

vT-shirt grön eller svart med motiv 50 kr

vTennis tröja/Piké  med motiv 50 kr

Maila gärna din beställning tillmåndag 26 juni 2017

Borstahusdagen den 1 Juli 2017Borstahusdagen den 1 Juli 2017
Upplev, testa och smaka på det bästa av Borstahusen, när Borstahusdagen arrangeras för tionde året. En dag för den mat-, dryckes- och konstintresserade blandat med havsnära aktiviteter för hela familjen. 

 

tisdag 14 februari 2017

20170214 RANSKNINGSHANDLING 161128

BYALAGET GAMLA BORSTAHUSENS SYNPUNKTER PÅ:

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN BORSTAHUSEN 1:1 BORSTAHUSENS HAMN, LANDSKRONA

GRANSKNINGSHANDLING 161128

Klicka på länk för att läsa mer

https://drive.google.com/open?id=0By-rUXTe1PC1V0hBY2VtVGFSRHM

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
 
 


 

 
 
  
 
 
 
 

tisdag 24 januari 2017

Granskningen av detaljplanen för fastigheten Borstahusen 1:1, Borstahusens hamn


 

20170120

Granskningen av detaljplanen för fastigheten Borstahusen 1:1, Borstahusens hamn.

Från Landskrona stad Stadsbyggnadsförvaltningen.

Allt material kan ni finna på Landskrona hemsida.
 

torsdag 24 november 2016

Presenttips från Byalaget gamla Borstahusen

vBorstahusen Minnenas strand

v Pris 150 kr

vVad vore livet utan Döve Frans sillasoppa

vPris 150 kr

vDubbelvikta kort med kuvert med tolv olika motiv bunt med 6 st 100 kr och 12 st 200 kr

vDet var bättre förr DVD skiva

vPris 100kr

Maila gärna din beställning till


 

tisdag 22 november 2016

Byalaget gamla borstahusen dubbla kort

Present tips


Byalaget Gamla Borstahusen dubbla kort med olika motiv från Gamla Borstahusen

6 st dubbelvikta kort med 6 st kuvert kostar 100kr
12 st dubbelvikta kort med 12 st kuvert kostar 200kr

Maila gärna din beställning till byalagetgamlaborstahusen@gmail.com
torsdag 16 juni 2016

Tillsammans kan vi skapa trygg och säker närmiljö med områdesbevakning i Borstahusen


GÖTAHUS

Bevakningsgruppen

Områdesbevakning

Skapa trygg och säker närmiljö med områdesbevakning

Utgångspunkten med vår områdesbevakning är att skapa trygg och säker närmiljö för de boende genom att avskräcka och fungera preventivt mot brott och skadegörelse.

Områdesbevakning är ett kostnadseffektivt sätt att erhålla tillsyn av ert företag eller bostad i samverkan med övriga företagare eller boende i området.
 
Med hjälp av tät kommunikation mellan er som kund samt att hålla bevakningen flexibel så anpassar vi oss hela tiden efter hur miljön förändrar sig för inget är sig likt på årets samtliga årstider.


Exempel på problem som vi arbetar mot i Borstahusen:


Ungdomar som stryker runt i området.
Här försöker vi att samtal med dem för att markera ”att vi har sett dem och övervakar dem”

Bilar som kör runt i Borstahusen under sena kvällar/nattetid.
Likadant här så försöker vi att markera med hjälp av vårt fordons belysning eller våra starka ficklampor att genom att belysa dem markera ”att vi har sett dem och övervakar dem”

Gatten mellan husen.

Här har gått ut med informationen till väktaran att man ska under ronderingen försöka att lysa i selekterade gatt med ficklampa eller fordonens belysning om möjlighet finns.

Kontakta oss.
Vi har 24 h jour och det går alltid att få tag på tjänstgörande väktare ser eller hör man något så är välkommen att när som helst ringa oss på 020-823 000 och begära assistans.

Landskrona stad.
Vi har idag ett avtal med Landskrona stad vilket innebär att vi utför bevakning av kommunens objekt i ert område samt finns tillgängliga för assistans i Borstahusens Hamn.
Bevakningen av Landskrona Stads objekt varierar från period till period.

Fördelar med Bevakningsgruppen verkar i ert område.
Genom vår närvaro i Borstahusen så motverkar vi brott, skadegörelse samt skapar en trygghet för de boende. Att finnas på plats medför att ovälkomna personer inte kan arbeta ostört utan hela tiden kan bli påkomna eller avslöjade under pågående inbrott eller skadegörelse.

Frågor som man kan fundera på:

Polisen borde närvara mer i Borstahusen.
Vi vet alla idag att Polisen inte har de resurser som krävs att finnas överallt i Landskrona. Därför så verkar vi som ett komplement till att trygga området.

Vi har ett inbrottslarm i vårt hus.

Det är självklart väldigt bra att ha installerat ett inbrottslarm i sin villa. Men inbrottet kan ske ändå. Antingen när du är hemma eller är bortrest.
Vi motverkar inbrotten innan de sker med hjälp av vår områdesbevakning.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri säkerhetsgenomgång av er villa. Vi kan genom sammarbetspartners erbjuda er inbrottslarm, lås, kameraövervakning samt skyddsfilm/skyddsglas.

BSS har egen bevakning.
Denna bevakning är av så kallad stationär bevakning vilket innebär att BSS har egen personal på plats i hamnen under nattens samtliga timmar. Denna bevakning utförs endast i hamnen och inte i bostadsområdet där vi utför vår områdesbevakning.

 

För hög hastighet på våra fordon.
Ibland är det så att vi kanske kör för fort i ert område men då är det så att vi är på en larmutryckning åt en larmkund som är ansluten till vår larmcentral. Vi vill gärna göra en så bra utryckning som möjligt med en snabb inställelsetid och då kan det ibland bli så att vi bryter hastighetsgränsen.

Tycker ni detta är mindre bra så meddela oss gärna detta så kommer vi omedelbart att anpassa oss efter rådande hastighetsgränser.

Vi syns inte.

Vi har idag installerat belysningsramper på våra fordon.

Strålkastare är monterade på våra tak samt en strålkastare som är monterad i fronten av fordonet.

Det har framkommit klagomål på att vi lyste in i husen på natten och därmed besvärade de boende i området. Därför så har vi slutat med att belysa husen under vår rondering.
 

 

Mvh Fredrik Malmqvist, Douglas Klingspor
Bevakningsgruppen Landskrona
Region Nordväst


måndag 6 juni 2016

BYALAGET GAMLA BORSTAHUSEN ÅRSMÖTE 2016 05 31BYALAGET GAMLA BORSTAHUSEN ÅRSMÖTE 2016 05 31

 

          PROTOKOLL

 

 1. Mötet öppnades av Rolf Svensson. Det var 31 närvarande medlemmar.
 2. Frågan om mötet var stadgeenligt utlyst besvarades med ja.
 3. Godkännande av Dagordning. Denna godkändes.
 4. Val av mötesordförande och sekreterare blev Rolf Svensson, Marina Sander.
 5. Till justeringsmän för protokollet valdes Eva Olsson och Lars Mårtensson.
 6. Verksamhetsberättelse 2015 lästes upp av Rolf Svensson. Denna finns även på hemsidan. Resultat och Balansräkning lästes upp av Kalle Håkansson å avgående kassören Sven Nilssons vägnar. Positivt resultat för Byalaget 2015 blev +8 916:- medan det var Negativt för Götahus -12 515:- Götahus redovisas helt separat från Byalagets räkenskaper.
 7. Revisorernas berättelse upplästes av Anders Persson. Tillstyrker ansvarsfrihet.
 8. Mötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av föreningens ordförande för ett år. Rolf Svensson fortsätter på posten som ordförande.
 10. Val och styrelsledamöter på två år.
  1. Avgående ledamöter: Bodil Hegard, Charlotte Kristensson, Marie Larsson, Marina Sander. Mötet beslöt om omval av samtliga.
  2. Nyval av ledamöter blev Anna Juhlin och Karl-Johan Tygård.
 11. Val av kassör. Mötet beslöt att Kalle Håkansson ersätter Sven Nilsson.
 12. Val av firmatecknare. Mötet beslöt att Rolf Svensson och Karl Håkansson tillsammans, eller för ordinära bankärenden var för sig,  stå som firmatecknare.
 13. Till revisorer för 2016 utsågs Anders Persson och Folke Pehrsson.
 14. Till revisorsuppleant utsågs Beryl Johansson.
 15. Valberedningens nuvarande ledamöter kvarstår som tidigare. Birthe Fjellner, Hugo Svensson och Karl-Johan Thygård.
 16. Borstahusdagen i år blir den andra juli. Byalaget deltar på samma sätt som 2015. Volontärer till försäljning av lotterier och övrigt önskas från medlemmar.
 17. Rapport gällande Götahus bevakning. Kalle informerade om det underskott vi har numera och att den reserv som tidigare funnits kommer att var slut med detta års utgång. Om vi inte antingen kan få fler att betala eller omförhandla avtalet med Götahus. Mötet beslöt att vi skall göra ett nytt försök att få fler att betala.
 18. Information från Götahus av Douglas Klingspor. Beskrev ronderingen och de övriga som också agerar beställare åt Götahus bevakning i området. Olika tider och rutter. Byalagets medlemmar har alltid tillgång via 020 823000.
 19. Information från Landskrona stads fritidsförvaltning av Jonas Nilsson. Fokus i år kommer att vara på ordning och reda. Bus förekommer framförallt ute vid Lill-Olas. Nedskräpning generellt problem. Dessutom önskar Byalaget att boden till pappersplockarna inte ställs upp jämte Pumphuset. Även husvagnar som nyttjas åt sommarjobbarna bör ställas på annan plats eftersom dessa bidrar till att semesterfirare ställer sina husbilar jämte dessa i tron att det är en tillåten uppställningsplats. Gällande trafik och parkering hanteras det av Britt-Marie Persson.
 20. Charlotte Kristensson, Byalaget, gav en uppdatering på hamngruppens arbete. Presentationen summerades. Denna finns i sin helhet på hemsidan. Vi avvaktar nu med kommunens nästa drag. Ingen tid känd när något kommer att ske. Alla boende i området uppmanas att agera. Gärna via medier.
 21. Övriga frågor. Sven Nilsson valdes till hedersmedlem i Byalaget och kommer att uppvaktas vid lämpligt tillfälle.
 22. Mötets avslutande. Rolf Svensson tackade alla de närvarande och önskade en utmärkt sommar!

 

 

 

Vid protokollet:

 

__________________________     ____________________________

Kalle Håkansson                                     Marina Sander

 

 

 

Justeras:

 

__________________________     ____________________________

Eva Olsson                         Lars Mårtensson

söndag 15 maj 2016

BYALAGETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015


BYALAGETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

MÖTEN

Byalaget har under 2015 haft ett stort antal möten i styrelsen och referensgruppen (Hamngruppen).

Dessutom har möten avhållits med Landskrona Stad, Destination Borstahusen, representanter för politiska partier mm.

HAMNEN

Vid årsmötet 2014 bildades en referensgrupp som skulle ansvara för ett remissvar beträffande SWECO,s förslag på en utbyggnad av Borstahusens hamn.

Hamngruppen kunde presentera ett eget förslag (HOOKEN) vid 2015 års årsmöte. Förslaget mottogs positivt av medlemmarna.

Hooken presenterades för Landskrona Stad och politiker under hösten 2015.

Det påbörjades också ett arbete med ett kommande remissvar till Landskrona Stad. Detta svar har lämnats in i mars 2016.

Referensgruppen består av; Charlotte Kristensson, Karl Håkansson, Marina Sander, Claes Persson, Göran Persson och Rolf Svensson.

BEVAKNING

Götahus sköter bevakningen av Gamla Borstahusen mellan kl. 24:00-06.00. Detta sker med tre turer per dygn. Det är viktigt att vi framöver får en bredare anslutning för att få kostnaderna täckta. Årsavgiften är f n 500 kr/fastighet. Vidare information lämnas vid årsmötet.

BODEN

Boden får disponeras av byalagets medlemmar. Bokning sker via kontakt med styrelsen. Viktigt att alla som disponerar boden städar upp efter sig.

FLAGGNING

Byalaget sköter flaggning vid torget vid allmänna flaggdagar. Önskas flaggning vid övriga bemärkelsedagar eller dödsfall är ni välkomna att kontakta Torsten Svensson Övre Gatan 120.

BORSTAHUSDAGEN

Borstahusdagen firades den 27;e juni och byalaget deltog med olika aktiviteter. Bl a presenterades vårt hamnförslag för besökarna. Ållotteriet var som vanligt populärt, liksom försäljning av övrigt sortiment.

Rolf Svensson

Ordförande

fredag 8 april 2016

lördag 2 april 2016

Byalagets remisssvar till kommunen mars 2016

Byalagets remissvar till Kommunen Mars 2016

Klicka på nedan länk för att läsa hela remissvaret.

https://drive.google.com/file/d/0By-rUXTe1PC1dmhKckZUU3RxY00/view?usp=sharing

Byalag får delvis gensvar om hamnutbyggnad


Byalag får delvis gensvar om hamnutbyggnad


Toppdelad

Kommunalråden håller med om några av invändningarna mot planerna för en utbyggd hamn i Borstahusen.

 


Följ skribent

Ett betydligt mindre lugnt fiskeläge om Borstahusens hamn byggs ut enligt planerna.

BILD: Britt-Mari Olsson

2016-03-21 14:21:00

Borstahusens hamn ska byggas ut från 280 till 500 båtplatser, enligt det förslag till ny detaljplan som just varit ute på samråd.

Vi har tidigare berättat om byalaget Gamla Borstahusens invändningar mot förslaget: bland annat för mycket asfalt och parkeringar.

I samrådsprocessen har bland annat Moderaterna valt att lämna in ett remissvar. Där har man invändningar, som på flera punkter liknar byalagets.

Stejlebackarna finns med bland invändningarna. De var förr i tiden en torkplats för nät, "kulturhistoriskt viktiga, och föreslås planläggas som natur/stejlebacke", enligt stadsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan.

Trots detta innebär förslaget att stejlebackarna korsas av en ny väg, vilket Moderaterna liksom byalaget vänder sig emot.

I M-förslaget efterfrågas också en djupare trafikutredning, bland annat för att minska parkeringsytorna i hamnen. Det föreslås också att såväl nya byggnader som den nya pirarmen ska utformas så diskret som möjligt.

Även om byalaget föredrar att behålla hamnen småskalig, har man gjort ett eget förslag som en kompromiss: "hooken" Det innebär att befintlig pirarm breddas, istället för att en helt ny byggs längre söderut. Detta för att inte ta bort så mycket av kustlinjen.

Har ni lyssnat på det förslaget också?

– Nej, det har vi inte tagit upp, säger Birgitta Persson (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Hennes styrande kamrater i treklövern håller i princip med.

– Synpunkterna är i det stora hela fullt möjliga att beakta. Vi vill att det ska göras på ett sätt som harmonierar med det befintliga Borstahusen, och att trafiksituationen inte blir en belastning, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Vad det innebär i praktiken återstår att se. För i torsdags valde kommunstyrelsen att inte ha några invändningar mot detaljplaneförslaget.

Där påpekade såväl Strandberg som kommunalrådet Mikael Fahlcrantz (MP) att detta inte är det slutgiltiga förslaget; det ska stadsbyggnadsnämnden ta fram nu utifrån synpunkterna i samrådet.

Det behövs inte fler båtplatser anser byalaget


Det behövs inte fler båtplatser anser byalaget
Klicka på nedan länk för att läsa mer

http://www.landskronadirekt.com/2016/03/22/det-behovs-inte-fler-batplatser-anser-byalag/


Det behövs inte fler båtplatser anser byalaget

Det behövs inte fler båtplatser anser byalaget

2016-03-22 17:34 av Håkan KarlssonByalaget Gamla Borstahusen vill se att hamnen rustas upp och anpassas för fiske och nöjesbåtar i befintlig hamn. Däremot ser man inget behov för ytterligare båtplatser.

Det finns inget behov av utöka antalet båtplatser i Landskrona och därmed heller inte något behov av att bygga ut Borstahusens hamn, det hävdar nu Byalaget Gamla Borstahusen.

I ett gediget 45-sidigt remissvar till stadsbyggnadsförvaltningen gör Byalaget Gamla Borstahusen fullständigt klart att man helt motsätter sig de utbyggnadsplaner för hamnen i fiskeläget som nu finns.
– Vi anser inte att någon utbyggnad i denna storskalighet behövs. Däremot måste hamnen rustas upp och anpassas för fiske och nöjesbåtar i befintlig hamn, säger byalagets ordförande Rolf Svensson till Landskrona Direkt.

I förra veckan hade politikerna kommunstyrelsen inget att erinra mot det förslag till detaljplan som stadsbyggnadsnämnden tagit fram.

Byalaget Gamla Borstahusen menar tvärtemot politikerna att det inte finns behov av att bygga ut Borstahusens hamn eller att utöka antalet båtplatser i kommunen. Istället hänvisar byalaget till statistik från Transportstyrelsen som visar på minskad försäljning av båtar tio år bakåt i tiden samt att det redan finns en överetablering av antalet tillgängliga båtplatser i kommunen. Man pekar också på minskad båtexport och import samt att övernattningar i gästhamnar i Skåne har gått ner med 68 procent under tidsperioden

Byalaget anser vidare att Landskrona har ett oproportionerligt stort antal båtplatser i förhållande till kommuninnevånare i jämförelse med andra Öresundskommuner.
”Behovet av båtplatser är täckt för lång tid framöver och ett eventuellt ökat behov på grund av en utbyggnad av bostadsområdet Norra Borstahusen med cirka 2500 kommuninnevånare kommer rymmas inom befintliga hamnar”, skriver man i sammanfattningen och pekar samtidigt på att man i Lundåkrahamnen kan utöka antalet båtplatser utan några större investeringar eller utan att riskera negativ påverkan på riksintressena.

Byalaget menar också att kommunen inte är konsekvent när man å ena sidan säger att  Lundåkrahamnen är unik i det avseende att den har ett djup och ett läge som är högintressant för det industriella näringslivet att nyttja för logistik och är därför inte lämplig för utbyggnad och å andra sidan visar något helt annat med  stadsbyggnadsvision för 2063, där den minnesgode minns fantasibilderna av ett Dubai i miniatyr.
”Där är målsättningen att omvandla dagens befintliga industriområde till stadsbebyggelse och Lundåkrahamnen kommer då att ligga helt integrerat med bostäder och grönområden”, påminner byalaget och bifogar drömbilden som stadsbyggnadsförvaltningen en gång betalade ett par hundratusen kronor för.

Frågan är då om byalaget förkastat sitt eget förslag ”Hooken” som man presenterade ifjol somras?
Vi har inte förkastat vårt förslag. Vi vill med vårt förslag visa hur man kan göra en utbyggnad på ett skonsammare sätt. Vi vidhåller dock att vi inte ser behovet att göra en så gigantisk stor marina, som kommer att ändra Borstahusens genuina karaktär. Det är viktigt att bibehålla byns kulturhistoriska värde,
säger Rolf Svensson som också undrar över hur hela kalaset ska finansieras, samt om det även i framtiden kommer att vara en kommunal hamn.

Lystbådehavnene er i krise


Lystbådehavnene er i krise

Klicka på nedan länk för att läsa mer
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/lystbaadehavnene-er-i-krise


Færre overnatninger, færre medlemmer og et generationsproblem kan måske løses ved at dele.

01. okt. 2015 kl. 11.35

Af Frederik Dupont Hald og Gitte Hansen

Gæsterne svigter lystbådehavnene, der også lider under en voksende generationskløft mellem sejlerne.

Deleøkonomi kan blive redningen for havnene, der flere steder har en gennemsnitsalder over 60 år blandt sejlerne.

Jesper Højenvang, der er direktør i foreningen af lystbådehavne i Danmark, ridser situationen op.

Færre overnatninger - færre medlemmer


- Havnene lider under et faldende antal gæster, et stigende antal ledige pladser og en gennemsnitsalder på 65 år.


Lystbådehavnene havde ifølge foreningen 30.000 færre overnatninger fra maj til juli i år end i samme periode sidste år. Det kan muligvis skyldes sommerens dårlige vejr, men medlemstallet i Dansk Sejlerunion er faldet med 11,51 procent de seneste fem år. Det er det laveste tal i mere end 30 år.

"Jeg kan se, at mange af de ældre sejlere magter ikke klargøring, rengøring og så videre, samtidig er der mange unge sejlere, der måske ikke har råd til deres egen båd, så kan de måske deles til fælles glæde. "

Eigil Classen, bestyrelsesmedlem, grenaa Marina

Et nyt projekt, støttet af Nordeafonden, skal vende den udvikling og få mere nyt blod ind på havnene, fortæller Jesper Højenvang.

- Folk vil jo ikke nøjes med en hobby i dag, de vil så mange forskellige ting. Vi tænker i nye bådfælleskaber, hvor man kan være nogen flere om at skal dele en båd, som enten klubben eller havnen stiller til rådighed.


 

Sammanfattning från kommunstyrelsens möte 17 mars 2016


Sammanfattning från kommunstyrelsens möte 17 mars 2016

För mer information
Klicka på nedan länk
http://www.landskrona.se/Nyheter-fraan-Landskrona-stad/17356/3589/Sammanfattning-fraan-kommunstyrelsens-moete-17-mars-2016.aspx?fromPageId=17356


lördag 6 februari 2016