Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulkulturellaarv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Rolf Svensson. Övregatan 169, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller till styrelsemedlem Marina Sander Övregatan 173 email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comonsdag 3 oktober 2007

Ingen utbyggnad i Borstahusens hamn

Ingen utbyggnad i Borstahusens hamn

Publicerat onsdag 3 oktober 2007 kl 10.36
Borstahusens segelsällskap får inte bygga ut bryggor till 20 extra båtplatser i Borstahusens fiskehamn i Landskrona. Det har miljödomstolen slagit fast i en dom som sätter punkt för en flera år lång strid mellan segelsällskapet och yrkesfiskarna i hamnen. Utbyggnaden hade enligt yrkesfiskarna blockerat utfarten ur hamnen vid isvintrar.


Allt fler fiskehamnar längs de skånska kusterna förvandlas till marina reservat för segelsport och rekreation.

Yrkes- och hushållsfiskarna trängs undan för kapitalstarka viljor. Det byggs restauranger, kiosker och parkeringsplatser medan fiskebodarna motas bort

Men i Borstahusen i Landskrona jublar fiskarna för efter en flera år lång strid med fritidsbåtsfolket har miljödomstolen avgjort ärendet. Borstahusens segelsällskap hindras från att bygga ut bryggor till 20 extra båtplatser.