Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comtisdag 25 november 2014

Bevakning i Gamla Borstahusen av GötahusbevakningBevakning i Gamla Borstahusen av Götahusbevakning

Byalaget Gamla Borstahusen har sedan ett flertal år anlitat Götahus för

bevakning av våra gator och kringliggande grönområden. Bevakningen sker tre

gånger/natt mellan kl 00.00 - 06.00.


Ser man något som ser misstänkt ut kan man ringa Götahusbevakning, detta ingår i det avtal som finns.

Telefon 020-82 30 00
 

 

 
Vid akuta larm och pågående brott - ring 112 till polisen.

 
Styrelsen vill poängtera vikten av att så många som möjligt ansluter sig genom att betala de 500 kr per år med den betalningsavi som byalaget delar ut i era brevlådor en gång om året.

Detta kommer att resultera i bättre bevakning av gator, gatt och strandområde.