Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.commåndag 13 april 2015

BYALAGETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014


BYALAGETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

MÖTEN

Byalaget har under verksamhetsåret 2014 haft ett tiotal möten i styrelsen och i referensgruppen. Dessutom har möten hållits med Landskrona Stad, Destination Borstahusen, BSS, Fiskeriföreningen Fram och Götahus.

HAMNEN.

Landskrona Stad informerade vid senaste årsmötet om planerna på en utbyggnad av hamnen i Borstahusen. Swecos förslag mötte stark kritik och årsmötet enades om att en referensgrupp för byalaget skulle bildas. Denna grupp har träffats vid flera tillfällen och det har också tagits fram ett motalternativ som kommer att presenteras vid årsmötet den 16;e april 2015. Referensgruppen består av; Charlotte Kristensson, Fredrik Erlandsson, Karl Håkansson, Marina Sander, Claes Persson, Göran Persson och Rolf Svensson.

BEVAKNING

Götahus sköter bevakningen i Gamla Borstahusen mellan kl 24:00-06:00. Detta sker med tre turer per dygn. Viktigt att samtliga boende ansluter sig och att vi utökar vår grannsamverkan. Vid förra årsmötet framkom en del frågor som framförts till Götahus via Claes Persson. Claes har också sammankallat övriga intressenter som anlitar Götahus till ett samrådsmöte. Rapport kommer att lämnas vid kommande årsmöte.

BODEN.

Boden får disponeras av byalagets medlemmar. Bokning sker via kontakt med styrelsen. Viktigt att alla som disponerar boden städar upp efter sig.

FLAGGNING.

Byalaget sköter flaggning vid torget vid allmänna flaggdagar. Önskas flaggning vid bemärkelsedagar eller dödsfall är ni välkomna att kontakta Torsten Svensson Övre Gatan 120.

BORSTAHUSDAGEN

Borstahusdagen firades den 28;e juni och byalaget deltog med olika aktiviteter.

JUBILEUM

Lördagen den 25;e oktober firades byalagets 20 – års jubileum på Pumphuset. Restaurangen var fullsatt av glada medlemmar och Pumphusets restaurang serverade en delikat måltid. Underhållningen höll hög klass och artisterna hade ett förflutet från bl a Wallmans Salonger. Rolf Svensson gjorde en tillbakablick på de 20 verksamhetsåren och vi kunde konstatera att det funnits mycket på vår agenda genom åren.

 

Rolf Svensson

Ordförande