Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.commåndag 22 juni 2015

Insändare i Lokaltidningen i Landskrona "Inga argument för en fördubblad marina"


Insändare i Lokaltidningen i Landskrona "Inga argument för en fördubblad marina"

2015-06-22

http://landskrona.lokaltidningen.se/insant-inga-argument-foer-en-foerdubblad-marina/20150622/artikler/707019991Byalaget Gamla BorStahusens Hamngrupp; Rolf B Svensson, Charlotte Kristensson, Fredrik Erlandsson, Karl Håkansson, Claes Persson, Marina Sander, Göran ANDERSSON.INSÄNT. Landskrona kommun har planer på att bygga ut Borstahusens hamn till en av Öresunds största marinor med bl.a. en fördubbling av parkeringsplatser och kraftigt ökad biltrafik som följd. Byalaget efterlyser argumenten till att plöja ner tiotals miljoner av skattepengar till nöje för ett fåtal båtägare och vill istället se en betydligt mindre och varsammare utveckling till en ännu mer levande och aktiv hamn under en större del av året än idag. Byalaget slår vakt om landskronabornas genuina miljö.

Det handlar om den där känslan. Känslan av Borstahusen. Av genuin småbåtshamn vid ett nordväst skånskt fiskesamhälle som legat där det ligger i mer än 200 år. Gatten med siktlinjerna mot havet, stejlebackarna som skapar utrymmet mellan husen och mellan besökande, boende och havet, fortfarande en hel handfull aktiva fiskebåtar som samsas med nöjesbåtar, seglarskola, badgäster, kultur- och krogliv. Tillsammans bildar detta en unik känsla i en unik miljö och en ovärderlig tillgång för landskronaborna. Den vill vi behålla.

Byalaget Gamla Borstahusen arbetar för en aktiv och levande hamn. Året runt. Vi vill utveckla hamnen tillsammans med kommunen, segelsällskap, fiskare, krögare och andra. Men vi vill hindra Borstahusens småbåtshamn från att bli en av Öresunds största marinor, anläggning av nära 200 nya p-platser med en strid ström trafik mot vattnet som följd. Göra stora delar av stejlebackarna till väg och parkeringsyta, en krock med många människors avkopplande natur- och badliv och med en konflikt mellan den genuina Borstahuskänslan och en tanke om en storslagen lustjaktshamn. Så ser kommunens förslag ut idag.

En aktiv och levande hamn kräver en mindre om- och utbyggnad, renovering och muddring, men framför allt innebär det mer aktivitet och liv i hamnen fler veckor och månader om året. Detta åstadkommer man inte med fler båtplatser för flera tiotals miljoner skattekronor. Dessa miljoner skapar bara en stor öde hamnyta under åtta av årets tolv månader, förutom för ett fåtal båtägares höga nöje.

Byalaget vill utveckla hamnen genom att bl.a. attrahera nya permanenta lokala och regionala verksamheter till hamnen – exempel kan vara Sjöräddning eller Sjöscouterna. Göra hamnen arkitektonsikt intressant med nytt klubbhus för BSS och tillfälliga byggnader för aktiviteter under högsäsong. Byggnader som kombinerar den klassiska skånska fiskemiljön med byggnadsmässiga upplevelser. Båtvaggorna forslas bort under sommaren och ytorna används till säsongsaktiviter och en stor satsning på vattensport som idag är mycket bredare än bara segling.

Pumphuset, är idag är museum och konsthall med tusentals årligen besökare. Detta räddades en gång i tiden från rivning av Byalaget och Museiföreningen. Den kompletterades med en krog och är idag ett av de bästa exemplen på vad som gjort hamnen levande och aktiv flera månader om året. Detta kluster av kultur, gastronomi och mötesplats kan utvecklas ytterligare.

Vi vill utveckla hamnen och vi vill göra den ännu mer välkomnande och öppen för att njutas, besökas, aktivera sig i och mötas. Vi vill att Borstahusens hamn ska fortsätta skänka stadens och byarnas invånare just det som de uppskattar så mycket. Men vi vill göra det varsamt och vi vill bevara det som egentligen är kärnan – den unika känslan med gatten med siktlinjerna mot havet, stejlebackarna som skapar utrymmet mellan husen och mellan boende och havet, en handfull aktiva fiskebåtar som samsas med nöjesbåtar, seglarskola, badgäster, kultur och krogliv.