Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comtisdag 28 november 2017

Borstahusens hamnplan stoppades i fullmäktige

20171128
 
Borstahusens hamnplan stoppades i fullmäktige

Ja blev nej när den nya detaljplanen för en utbyggd hamn i Borstahusen skulle klubbas i kommunfullmäktige. Den styrande treklövern blev överkörd av Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.

I kommunstyrelsen stod en klar majoritet (L, M,MP, S) bakom planer som gör det möjligt att bygga ut hamnen från 280 till 445 båtplatser. Därmed återstod mest ett formellt beslut när kommunfullmäktige på måndagskvällen skulle klubba den nya detaljplanen.

Men SD ville annat:

– Förslaget känns gammalmodigt och vittnar om en generation politiker som tror att att båtlivet ser ut som på 80-talet, deklarerade kommunalrådet Stefan Olsson (SD).

Han är övertygad om att det inte behövs fler båtplatser i kommunen, och menar att ett tillskott av 1 000 nya bostäder i Norra Borstahusen inte kräver fler platser i den närbelägna hamnen.

– Redan idag är Landskrona den kommun längs med Öresundskusten som erbjuder flest båtplatser till sina kommuninvånare, förklarade han.

I kommunstyrelsen deltog inte SD i beslutet, enligt Stefan Olsson på grund av att de inte tagit ställning internt.

Avslaget fick stöd av Socialdemokraterna.

– Vi har en längre tid varit tveksamma till detta, förklarade oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S).
 

Och menade att liggande förslag i slutändan får för stora konsekvenser på naturvärden och möjligheterna till rekreation i området.

– Ingreppet är för stort. Därför yrkar vi på avslag, summerade Jonas Esbjörnsson.

Liberalernas starke man Torkild Strandberg (L), ordförande i kommunstyrelsen, försökte rädda detaljplanen genom att begära ajournering.

Men även efter 20 minuters fika och överläggningar saknades majoritet för förslaget.

– Jag kan med viss sorg konstatera att det inte finns majoritet för att undersöka möjligheterna för att en gång bygga ut Borstahusens hamn, förklarade Torkild Strandberg.

– Jag beklagar det. Den process som idag ligger till grund för ett beslut är nog den mest gedigna som jag har iakttagit under de år som jag har varit verksam här, fortsatte han.

Och pekade på att det under resans gång har varit en bred politisk uppslutning för en utbyggd hamn, och att en enig stadsbyggnadsnämnd stod bakom utbyggnaden.