Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comonsdag 17 september 2014

Byalaget informerar september 2014BYALAGET  INFORMERAR
September 2014

 

Vi vill gärna informera dig som bor i Borstahusen om vad som händer i Byalaget, vilka frågor vi diskuterar och om det arbete som görs. Vi brukar göra det på detta sätt, genom nyhetsblad, några gånger per år. Nu har dock även vi anammat den nya teknikens möjligheter och skapat en enklare hemsida för vår verksamhet. På  http://byalagetgamlaborstahusen.blogspot.se  kommer vi, lite mer regelbundet, att lägga ut information som vi tror Byalagets medlemmar är intresserade av.

Landskrona kommuns planer på en utbyggd hamn i Borstahusen
Vid senaste årsmötet fick vi information av Landskrona stad om den plan som finns för en utbyggnad av hamnen i Borstahusen. Förslaget väckte starka reaktioner hos medlemmarna och det beslöts att tillsätta en arbetsgrupp som skulle fördjupa sig i förslaget och försöka påverka politiker och tjänstemän i riktning mot ett förslag som bättre tillvaratar de unika miljöer och den unika känsla som finns här i Borstahusen..

Gruppens sammansättning är följande; Fredrik Erlandsson, Charlotte Kristensson, Karl Håkansson, Marina Sander, Göran Persson, Claes Persson och Rolf Svensson.

Gruppen har haft ett antal möten och arbetat fram ett förslag på hur hamnen kan utvecklas utan att bygga om den till en gigantisk marina. Arbetsgruppens tankar har framförts vid möten med Torkild Strandberg och vid ett möte med kommunens sk. referensgrupp. Samtliga ledamöter och ersättare i Stadsbyggnadsnämnden har fått vårt material och våra argument snyggt  presenterat. Vi har bestämt motsatt oss en exploatering och utbyggnad enligt det förslag som kommunen hittills presenterat.

Kort om vad Byalaget anser och några av våra främsta argument:

Byalaget är positiv till en upprustning och utveckling av hamnen. En utveckling som förenar fiskelägets unika skånska och småskaliga karaktär, en genuin 1800-tals bebyggelse, stejlebackar och gatt med en hamn som kombinerar aktiv fiskerinäring med fritidsbåtar, krog och kulturliv, säsongsaktiviteter och annan åretruntverksamhet.

·        Det nuvarande förslaget från kommunen är omodernt och oproportionerligt.  Hamnen mer än fördubblas i storlek och blir en av de största hamnarna i Öresundsregionen. Småbatshamnen omvandlas till en stor marina.

·        Antalet p-platser i hamnen mer än tredubblas från 80 till 278 platser, varav 85 placeras längs med Erikstorpsvägen och en stor del skapas genom att göra stejlebackarna till väg och parkeringsplatser. Trafiken kommer att öka markant längs med gatorna i fiskeläget – både genomströmning och trafik till hamnen. Man leder aktivt trafiken ner i känslig vatten- och kulturmiljö.

·        Att bara bygga ut hamnen till en stor marina skapar inte mer liv, rörelse och aktivitet. Det blir en öde och ogästvänlig förtöjningsplats med stora parkering-sytor som är aktiva endast tre månader om året. Det finns inga goda exempel på att en större hamn innebär en mer aktiv och levande hamn. Mer biltrafik ja, men inte mer verksamhet som är gynnsam för hamnen.

·        Vi vill utveckla Borstahusen till en aktiv och levande hamn. Integrera bad och vattensport i helheten och gör hamnen arkitektoniskt attraktiv genom en internationell arkitekttävling för ett nytt klubbhus till BSS. Attrahera nya vattensporter som surf, kite, kajak eller SUP.

·        Flytta permanenta verksamheter såsom sjöräddningen, turfiskebåtar, sjö-scouter etc till hamnen. Renovera, muddra och se över placering av båtar i befintlig hamn så att det kan skapas fler båtplatser. Forsla bort båtvaggorna under sommaren och använd ytorna till säsongsaktiviteter.

·        Stimulera cykelmiljön, promenad och löpning.

Eller varför inte ett nytt kallbadhus?


Du kan läsa materialet i sin helhet på hemsidan.

Byalaget firar 20 år – kom fira tillsammans
Byalaget har nu varit verksam i 20 år och det tänker vi förstås fira med en hejdundrande fest lördagen 25 oktober. Vi har hyrt Pumphuset och det kommer att serveras god mat och trevlig underhållning under kvällen. Separat inbjudan kommer de närmaste dagarna, men boka dagen redan nu. Denna fest vänder sig endast till byalagets medlemmar och kommer att subventioneras till viss del av föreningen. Vi hoppas på god anslutning, så vi kan fylla lokalen denna afton.

 

Byalaget Gamla Borstahusen


Rolf Svensson
Ordförande