Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comonsdag 17 september 2014

Styrelsen


Styrelsen 2014

Ordförande Rolf Svensson, Övre gatan 169
Kassör Sven Nilsson, Nedre gatan 66
Styrelseledamöter:
Kurt Karlsson, Övre gatan 76
Marina Sander, Övre gatan 173
Claes Persson, Nedre gatan 140
Lena Bjering, Övre gatan 181
Karl Håkansson, Nedre gatan 28
Marie Larsson, Nedre gatan 8
Bodil Heegaard,  Mellan gatan 47
Revisorer:
Anders Persson,  Mellan gatan 92
Hans Holmberg,  Övre gatan 166-168
Revisorssuppleant:
Karl Johan Tygård, Övre gatan 52
Valberedning:
Hugo Svensson, Övre gatan 181
Karl Johan Tygård, Övre gatan 52
Berne Nilsson, Mellan gatan 99