Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comsöndag 30 augusti 2015

Utbyggnadsplaner oroar i fiskelägetUtbyggnadsplaner oroar i fiskeläget

http://www.hd.se/lokalt/landskrona/2015/08/30/utbyggnadsplaner-oroar-i-fiskelaget/

Det är en förödande vacker sommardag i Borstahusens hamn när vi möter företrädare för byalaget vid en av hamnens bodar.


Men lugnet bedrar. Under ytan jäser ett missnöje med stadens planer på att anlägga en nära dubbelt så stor hamn. Allt i syfte att öka intresset bland kapitalstarka att bosätta sig i det bostadsområde som ska växa fram i norra Borstahusen

– Man kan inte separera hamnen från fiskeläget. Vi ser alltihop som en unik miljö, säger Charlotte Kristensson som sitter med hamngruppen.

Byalaget Gamla Borstahusens företrädare månar om det unika fiskeläget och säger stopp och belägg när det lanseras storslagna planer för att fördubbla antalet båtplatser. Dagens 280 blir 500 båtplatser om stadens utredning blir verklighet.

– Förslaget innebär för många nya p-platser, för mycket asfalterade ytor och en ny tillfartsväg som är absolut förödande för miljön, anser ordförande Rolf Svensson och de andra nickar instämmande.

Samtidigt vill de inte bara uppfattas som nejsägare. Därför har byalaget tagit fram ett motförslag, "Hooken", en gammal benämning för udde eller krok, och det namn som används i folkmun för Borstahusens södra pirarm.

Förslaget som visas här intill tar inte i anspråk lika stor landyta som stadens förslag utan ökar antalet platser genom en tillbyggnad ut i sundet.

– Problematiskt att man tar så mycket av kustlinjen i anspråk, tycker Rolf Svensson om ursprungsförslaget.
Och skrattar när han kommenterar förslaget till kallbadhus som kryddar den södra pirafrmen.

– Ja, visst vore det trevligt, säger han, väl medveten om att bastubadarföreningen i Landskrona kämpar för att få till stånd ett nytt på samma ställe som det gamla.

Enligt utredningen är det knappt 100 personer som köar för en båtplats i Borstahusen. Hamngruppen är dock skeptisk till att ett, enligt dem, vikande intresse för fritidsbåtar kan motivera en utbyggnad.

De frågar sig också varför det ska ske just i just Borstahusen eftersom det finns sex hamnar för fritidsbåtar inom kommunens gränser..

– Tänk om man skulle bygga ut Ålabodarnas hamn för att tillgodose hela Glumslövs båtintresse, jämför Rolf Svensson.

Hamnförslaget ska i höst ut på en remissomgång inför ett slutgiltigt politiskt ställningstagande.

Landskronas starke man Torkild Strandberg (FP), ordförande i kommunstyrelsen, betonar att hamnförslaget är just ett förslag.

– Hur stor utbyggnaden ska bli är alldeles för tidigt att uttala sig om, menar han.

Men vidhåller det principiella ställningstagandet, att det krävs en hamn med plats för fler fritidsbåtar som en del i satsningen på ett nytt bostadsområde i norra delen av Borstahusen.

– Det är en lång rad intressen som ska vägas in, men utgångspunkten är att fler ska ha möjlighet att ha båt i hamnen.

Hur ser du på att en större utbyggnad påverkar fiskelägets kulturmiljö?

– Det måste man naturligtvis göra med all den professionalism och fingertoppskänsla som detta kräver.

Är målet att kommunen ska äga hamnen efter en utbyggnad?

– Det får framtiden utvisa, det har inte förts några diskussioner om det, säger Torkild Strandberg apropå eventuella privatiseringsplaner som hamngruppen tror ligger till grund för hela förslaget.

Viktig fiskerihamn

Borstahusens hamn är Skånes femte största fiskerihamn med cirka fem yrkesfiskare som bidrar till att hamnen är levande året om. En större del av hamnen tas i anspråk av 280 fritidsbåtplatser i varierande storlek.

Hamnen ägs av Landskrona stad som hyr ut den till BSS, Borstahusens segelsällskap, som i sin tur hyr ut delar av hamnen till yrkesfiskarna.

Hela Borstahusen utgörs av riksintresse för kulturmiljö.

Källa: Sweco/Landskrona stad