Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comonsdag 2 september 2015

Fler förslag för hamnen i Borstahusen


Fler förslag för hamnen i Borstahusen

 
Lokaltidningen.se/Landskrona
LANDSKRONA/BORSTAHUSEN.

Under våren offentliggjorde byalaget Gamla Borstahusen sitt motförslag till förslaget till en utbygg marina som konsultfirman Sweco tagit fram för kommunens räkning. Swecos förslag har 500 båtplatser jämfört med dagens 280 och går i korthet ut på att det som idag är den södra pirarmen blir en bredare brygga  och att det byggs en ny pirarm längre söder ut. Det kommer ta i anspråk mark som idag är strand. I byalagets förslag ”Hooken” så bredda också dagens södra pirarm till brygga, men förlängs också i en båge mot sydväst, vilket ska ge utrymme för totalt 400 båtplatser. Nyligen uppgav planchef Johan Nilsson  till Landskronaposten/HD att kommunen nu tittar på ytterligare förslag på hur Borstahusens hamn kan byggas ut i framtiden. Ett nytt alternativ är att bygga norr om dagens hamn, ett annat att förlänga dagens pirarmar västerut. Även Swecos förslag kvarstår, tillsammans med ”Hooken”, alltså totalt fyra olika alternativ. Ännu finns inga skisser för det två senast tillkomna alternativen och Johan Nilsson tror att en ny detaljplan kan beslutas i fullmäktige tidigast nästa vår. Innan bygge påbörjas krävs också en vattendom i miljödomstol.