Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comlördag 2 april 2016

Lystbådehavnene er i krise


Lystbådehavnene er i krise

Klicka på nedan länk för att läsa mer
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/lystbaadehavnene-er-i-krise


Færre overnatninger, færre medlemmer og et generationsproblem kan måske løses ved at dele.

01. okt. 2015 kl. 11.35

Af Frederik Dupont Hald og Gitte Hansen

Gæsterne svigter lystbådehavnene, der også lider under en voksende generationskløft mellem sejlerne.

Deleøkonomi kan blive redningen for havnene, der flere steder har en gennemsnitsalder over 60 år blandt sejlerne.

Jesper Højenvang, der er direktør i foreningen af lystbådehavne i Danmark, ridser situationen op.

Færre overnatninger - færre medlemmer


- Havnene lider under et faldende antal gæster, et stigende antal ledige pladser og en gennemsnitsalder på 65 år.


Lystbådehavnene havde ifølge foreningen 30.000 færre overnatninger fra maj til juli i år end i samme periode sidste år. Det kan muligvis skyldes sommerens dårlige vejr, men medlemstallet i Dansk Sejlerunion er faldet med 11,51 procent de seneste fem år. Det er det laveste tal i mere end 30 år.

"Jeg kan se, at mange af de ældre sejlere magter ikke klargøring, rengøring og så videre, samtidig er der mange unge sejlere, der måske ikke har råd til deres egen båd, så kan de måske deles til fælles glæde. "

Eigil Classen, bestyrelsesmedlem, grenaa Marina

Et nyt projekt, støttet af Nordeafonden, skal vende den udvikling og få mere nyt blod ind på havnene, fortæller Jesper Højenvang.

- Folk vil jo ikke nøjes med en hobby i dag, de vil så mange forskellige ting. Vi tænker i nye bådfælleskaber, hvor man kan være nogen flere om at skal dele en båd, som enten klubben eller havnen stiller til rådighed.