Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comsöndag 15 maj 2016

BYALAGETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015


BYALAGETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

MÖTEN

Byalaget har under 2015 haft ett stort antal möten i styrelsen och referensgruppen (Hamngruppen).

Dessutom har möten avhållits med Landskrona Stad, Destination Borstahusen, representanter för politiska partier mm.

HAMNEN

Vid årsmötet 2014 bildades en referensgrupp som skulle ansvara för ett remissvar beträffande SWECO,s förslag på en utbyggnad av Borstahusens hamn.

Hamngruppen kunde presentera ett eget förslag (HOOKEN) vid 2015 års årsmöte. Förslaget mottogs positivt av medlemmarna.

Hooken presenterades för Landskrona Stad och politiker under hösten 2015.

Det påbörjades också ett arbete med ett kommande remissvar till Landskrona Stad. Detta svar har lämnats in i mars 2016.

Referensgruppen består av; Charlotte Kristensson, Karl Håkansson, Marina Sander, Claes Persson, Göran Persson och Rolf Svensson.

BEVAKNING

Götahus sköter bevakningen av Gamla Borstahusen mellan kl. 24:00-06.00. Detta sker med tre turer per dygn. Det är viktigt att vi framöver får en bredare anslutning för att få kostnaderna täckta. Årsavgiften är f n 500 kr/fastighet. Vidare information lämnas vid årsmötet.

BODEN

Boden får disponeras av byalagets medlemmar. Bokning sker via kontakt med styrelsen. Viktigt att alla som disponerar boden städar upp efter sig.

FLAGGNING

Byalaget sköter flaggning vid torget vid allmänna flaggdagar. Önskas flaggning vid övriga bemärkelsedagar eller dödsfall är ni välkomna att kontakta Torsten Svensson Övre Gatan 120.

BORSTAHUSDAGEN

Borstahusdagen firades den 27;e juni och byalaget deltog med olika aktiviteter. Bl a presenterades vårt hamnförslag för besökarna. Ållotteriet var som vanligt populärt, liksom försäljning av övrigt sortiment.

Rolf Svensson

Ordförande