Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comtorsdag 16 juni 2016

Tillsammans kan vi skapa trygg och säker närmiljö med områdesbevakning i Borstahusen


GÖTAHUS

Bevakningsgruppen

Områdesbevakning

Skapa trygg och säker närmiljö med områdesbevakning

Utgångspunkten med vår områdesbevakning är att skapa trygg och säker närmiljö för de boende genom att avskräcka och fungera preventivt mot brott och skadegörelse.

Områdesbevakning är ett kostnadseffektivt sätt att erhålla tillsyn av ert företag eller bostad i samverkan med övriga företagare eller boende i området.
 
Med hjälp av tät kommunikation mellan er som kund samt att hålla bevakningen flexibel så anpassar vi oss hela tiden efter hur miljön förändrar sig för inget är sig likt på årets samtliga årstider.


Exempel på problem som vi arbetar mot i Borstahusen:


Ungdomar som stryker runt i området.
Här försöker vi att samtal med dem för att markera ”att vi har sett dem och övervakar dem”

Bilar som kör runt i Borstahusen under sena kvällar/nattetid.
Likadant här så försöker vi att markera med hjälp av vårt fordons belysning eller våra starka ficklampor att genom att belysa dem markera ”att vi har sett dem och övervakar dem”

Gatten mellan husen.

Här har gått ut med informationen till väktaran att man ska under ronderingen försöka att lysa i selekterade gatt med ficklampa eller fordonens belysning om möjlighet finns.

Kontakta oss.
Vi har 24 h jour och det går alltid att få tag på tjänstgörande väktare ser eller hör man något så är välkommen att när som helst ringa oss på 020-823 000 och begära assistans.

Landskrona stad.
Vi har idag ett avtal med Landskrona stad vilket innebär att vi utför bevakning av kommunens objekt i ert område samt finns tillgängliga för assistans i Borstahusens Hamn.
Bevakningen av Landskrona Stads objekt varierar från period till period.

Fördelar med Bevakningsgruppen verkar i ert område.
Genom vår närvaro i Borstahusen så motverkar vi brott, skadegörelse samt skapar en trygghet för de boende. Att finnas på plats medför att ovälkomna personer inte kan arbeta ostört utan hela tiden kan bli påkomna eller avslöjade under pågående inbrott eller skadegörelse.

Frågor som man kan fundera på:

Polisen borde närvara mer i Borstahusen.
Vi vet alla idag att Polisen inte har de resurser som krävs att finnas överallt i Landskrona. Därför så verkar vi som ett komplement till att trygga området.

Vi har ett inbrottslarm i vårt hus.

Det är självklart väldigt bra att ha installerat ett inbrottslarm i sin villa. Men inbrottet kan ske ändå. Antingen när du är hemma eller är bortrest.
Vi motverkar inbrotten innan de sker med hjälp av vår områdesbevakning.

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri säkerhetsgenomgång av er villa. Vi kan genom sammarbetspartners erbjuda er inbrottslarm, lås, kameraövervakning samt skyddsfilm/skyddsglas.

BSS har egen bevakning.
Denna bevakning är av så kallad stationär bevakning vilket innebär att BSS har egen personal på plats i hamnen under nattens samtliga timmar. Denna bevakning utförs endast i hamnen och inte i bostadsområdet där vi utför vår områdesbevakning.

 

För hög hastighet på våra fordon.
Ibland är det så att vi kanske kör för fort i ert område men då är det så att vi är på en larmutryckning åt en larmkund som är ansluten till vår larmcentral. Vi vill gärna göra en så bra utryckning som möjligt med en snabb inställelsetid och då kan det ibland bli så att vi bryter hastighetsgränsen.

Tycker ni detta är mindre bra så meddela oss gärna detta så kommer vi omedelbart att anpassa oss efter rådande hastighetsgränser.

Vi syns inte.

Vi har idag installerat belysningsramper på våra fordon.

Strålkastare är monterade på våra tak samt en strålkastare som är monterad i fronten av fordonet.

Det har framkommit klagomål på att vi lyste in i husen på natten och därmed besvärade de boende i området. Därför så har vi slutat med att belysa husen under vår rondering.
 

 

Mvh Fredrik Malmqvist, Douglas Klingspor
Bevakningsgruppen Landskrona
Region Nordväst