Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen

Välkommen till Byalaget Gamla Borstahusen
De boende på Nedregatan, Mellangatan, Övregatan i Borstahusen startade 1994 ett Byalag med avsikt att vara ett språkrör för medlemmarnas gemensamma intressen och försöka skapa en god boendemiljö.
En viktig uppgift är att försöka bevara det kulturella arv,bl.a.”stejlebackarna", som Borstahusens bebyggelse utgör.
Som exempel på vad Byalaget arbetat för var att bevara gamla Pumphuset. Byalaget var också drivande i frågan att göra Nedregatan mot hamnen enkelriktad för ett bättre trafikflöde sommartid.
Vi har idag ett kulturcentrum med museum, konsthall och restaurang som vi är mycket stolta över.
Byalagets högsta beslutande organ är Årsmötet som hålles före utgången april månad.
Kallelse sker via utskick senast 1-2 veckor före mötet. Övriga allmänna möten sammankallas av styrelsen vid behov. OBS! Ingen medlemsavgift.
Vi vill på detta sätt hälsa alla nyinflyttade med adress Nedre gatan, Mellan gatan, Övre gatan välkomna till Byalaget Gamla Borstahusen och vi ser gärna att du anmäler dig som medlem i vårt Byalag. Anmälan kan ske till ordförande Marina Sander. Övregatan 173, eller till kassör Karl Håkansson, Nedre gatan 28 eller Email byalagetgamlaborstahusen@gmail.comonsdag 4 juli 2018

BYALAGETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017.


BYALAGETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017.

MÖTEN
Byalaget har under verksamhetsåret 2017 haft sju styrelsemöten.


Referensgruppen för Hamnprojektet har haft ett antal möten med politiska partiers       företrädare inför beslut I Landskrona stads berörda nämnder.


Vidare har vi varit representerade vid Destination Borstahusens möten.


Styrelsen har avhållit möte med Götahus för genomgång av ronderingar.HAMNEN     

Styrelsen har under 2017 haft möten och presentationer för politiker från olika partier rörande utbyggnaden av hamnen. Dessa möten har aktivt bidragit till att förslaget på hamnutbyggnad till slut röstades ned på Kommunfullmäktigemötet. Detta trots att både stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen röstat för utbyggnaden.

TRAFIKEN

Representanter från styrelsen har träffat Landskrona Stads Trafikplanerare för att framföra rådande brister när det gäller trafiksituationen i Borstahusen. En del av våra synpunkter, dock inte alla, har åtgärdats bl.a. parkeringsförbud för tyngre fordon, såsom husbilar, på Nedre gatan.

BEVAKNINGEN                                                                                                                               Styrelsen har träffat Bevakningsgruppen för att gå igenom gällande kontrakt och årskostnad. Även sättet som ronderingarna genomförs på har tagits upp. Återigen har vi kunnat konstatera att många nya medlemmar anslutit sig till bevakningsinsatsen och därför kan vi fortsätta att bibehålla den gamla årskostnaden på 500 Kr/år.

Bevakning sker två ggr per natt mellan kl. 24:00 och 06:00.

Vi hoppas att alla som har adress i Gamla Borstahusen betalar in årsavgiften, så att vi kan fortsätta denna insats.

BODEN

Boden får disponeras av byalagets medlemmar. Bokning sker via kontakt med styrelsen. Viktigt att alla som nyttjar boden hjälps åt att hålla ordning och städa efter sig.

FLAGGNING

Byalaget sköter flaggning på allmänna flaggdagar. Önskas flaggning vid bemärkelsedagar eller dödsfall är ni välkomna att kontakta Torsten Svensson, Övre Gatan 120. Tel 0418 411835.

BORSTAHUSDAGEN

Byalaget deltog i Destination Borstahusens  Borstahusdagar i juli och december.

ÖVRIGT

Byalaget har I fjor låtit trycka upp nya korrespondenskort (Robert Weisz). Kostnaden är 100 kr för ett paket med sex kort med kuvert. Vi rekommenderar dessa som en bra present till vänner och bekanta. Vi har även kvar några ex av kokboken "Vad vore livet utan Dövefrans Sillasoppa" samt “Minnenas Strand”.Rolf Svensson

Ordförande